Site ve apartmanlar da en çok karşılaşılan sorunlardan bir tanesi olan, “Kimin yönetici olacağı” tartışması ve “Aidatların toplanma sorunu”, yapacağınız iyi bir değerlendirme sonucunda gündeminizden çıkarılabilir. Site, apartman, İş Merkezi gibi ortak yaşam alanlarının yönetiminin ülkemizde meşakkatli bir iş olduğu,

Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir. Yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür. 1. Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi; 2. Ana gayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gereken tedbirlerin alınması;

ASANSÖR YÖNETMELİĞİ ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT) (1) Yönetmelik no : Resmi Gazete Tarihi: 15/02/2003 Resmi Gazete Sayısı: 25021 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

proje haritaları
 
proje haritaları
 
proje haritaları
 
iletisim
 
iletisim